Pita Bitkisel İştah Açıcı Şurup - Sıvı Takviye Edici Gıda

Kalite Politikası

Ramay İlaç

Kalite Politikası

- Şirketin hedeflerinin oluşturulması ve kalite-güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak için sürekli çalışır.

- Kalite Yönetim Sistemi, GMP ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için uygulanan hedefler, amaçlar ve ilgili politikaların kuruluş içerisinde tüm çalışanlara anlaşılır bir biçimde iletilmesini sağlar.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında her zaman duyarlı, kaza ve yaralanmayı azaltma/hiç yaşanmaması amacı ile gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda hizmetleri sunmak, kendi kontrolünde çalışan personelinin veya diğer tüm birimlerin korunması için iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alır.

- İlgili fonksiyon ve seviyelerde, ölçülebilir ve Kalite-Gıda Güvenliği politikasıyla tutarlı hedefler oluşturur. Bu hedefleri altı ayda ve yılda birer kez ele alarak gözden geçirir. Belirtilen hedeflerin gerçekleşmesi için düzenleyici faaliyetler başlatır. Hedefleri yaşanan durumlara göre revize eder.

- İnsanların beklentilerini üst seviyede karşılamak ve işbirliğinin devamı için yetkinliği bir ileriye taşıyacak eğitim, seminer ve fuar gibi geliştirici faaliyetlerin takibinde bulunur ve bunlardan yararlanır.